Przejdź do treści

Odbudowa jazu na Rzece Noteci
w Antoniewie

woj. kujawsko - pomorskie

Odbudowa jazu na Rzece Noteci
w Antoniewie

woj. kujawsko - pomorskie

REALIZACJA

10.2022 – 12.2022

INWESTOR

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WARTOŚĆ

2,46 mln zł brutto

REALIZACJA

10.2022 – 12.2022

INWESTOR

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WARTOŚĆ

2,46 mln zł brutto

Szczegóły realizacji

Jaz o konstrukcji ceglano—żelbetowej przy szerokości przęsła 3 m wraz z przepławką dla ryb w miejscowości Antoniewo, którego powstanie datuje się na XIX wiek. Zamknięcia w formie dwudzielnych zasuw drewnianych regulowanych za pomocą mechanizmów wyciągowych ręcznych.

Remont jazu polegał na skuciu i odbudowie ceglanej powierzchni przyczółków, dwóch filarów i skrzydełek jazu do poziomu płyty dennej oraz ścian przepławki dla ryb. W zakres odbudowy wchodziła również wymiana drewnianych poszyć zasuw, skucie, a następnie wykonanie nowych żelbetowych oczepów na wlocie i wylocie oraz wymiana mechanizmów wyciągowych i skorodowanych pomostów wraz
z barierkami.