Przejdź do treści

Budowa suchego zbiornika retencyjnego
na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo

woj. pomorskie

Budowa suchego zbiornika retencyjnego
na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo

woj. pomorskie

REALIZACJA

02.2022 – 05.2023

INWESTOR

Gmina Żukowo

WARTOŚĆ

8,61 mln netto

REALIZACJA

02.2022 – 05.2023

INWESTOR

Gmina Żukowo

WARTOŚĆ

8,61 mln netto

Szczegóły realizacji

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy o konstrukcji ziemnej i pojemności ok. 32,6 tys. m3 z urządzeniami towarzyszącymi: budowlą regulacyjną, rurociągiem o długości ok. 38 m, przelewem awaryjnym we wschodniej części zbiornika i drenażem. Wokół zbiornika wykonana została drogą technologiczna dla zapewnienia komunikacji eksploatacyjnej. Powierzchnia czaszy zbiornika o kształcie nieregularnym wraz
z budowlami i drogą wynosi ok. 2,7 ha. W dnie zbiornika poprowadzona została po nowej trasie ciek rowu, który umocniono materacami siatkowo-kamiennymi. Zlikwidowano istniejącą konstrukcję przepustu pod ul. Spacerową i zastąpiono ją przepustem skrzynkowym żelbetowym o długości całkowitej 11 m.